เปิดเหตุผลที่คุณไม่อยากทํากิ๊ฟและไม่อยากมีลูก

ในปัจจุบันนี้หลายต่อหลายประเทศ กำลังประสบปัญหาในเรื่องของ การขาดแคลนประชากรมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ คนไม่อยากแต่งงาน คนไม่อยากมีลูก หรือหากตั้งใจจะมีแล้วละก็ ก็จะมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้น จึงทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า ปีระมิดมีภาพเป็นประชากรแบบกลับหัว ที่บ่งบอกได้เลยว่าประชากร ที่มีอายุมาก หรือว่าประชากรในวัยทำงานนั้น มีจำนวนมากนั้นเอง  แต่ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่า ประชากรในวัยเด็กนั้น มีจำนวนที่ลดน้อยลงมากกว่าเดิมดังนั้นเมื่อมีประชากรในวัยเด็ก ที่ลดน้อยลงก็ไม่สามารถ ที่จะทดแทนประชากรที่ กำลังหมดวัยในการทำงานนั่นเอง โดยกระแสของการ

read more