ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด

อย่างที่ทราบกันดีว่า โรคแต่ละโรคนั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่โรคแต่ละโรคมักเกิดจากหลายๆ ปัจจัยมารวมกันนั่นเอง ซึ่งบทความนี้เราขอหยิบยกปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมาฝาก โดยปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด : การสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ เพราะประมาณร้อยละ 85-90 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดเกิดจากปัจจัยนี้นั่นเอง โดยควันของบุหรี่ไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยนิโคติน (Nicotine) เป็นสารสกัดจากใบยาสูบและเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไป นิโคตินจะทำให้ร่างกายเสพติดการใช้บุหรี่ และจะเข้าไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง

read more