เปิดเหตุผลที่คุณไม่อยากทํากิ๊ฟและไม่อยากมีลูก

ในปัจจุบันนี้หลายต่อหลายประเทศ กำลังประสบปัญหาในเรื่องของ การขาดแคลนประชากรมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ คนไม่อยากแต่งงาน คนไม่อยากมีลูก หรือหากตั้งใจจะมีแล้วละก็ ก็จะมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้น จึงทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า ปีระมิดมีภาพเป็นประชากรแบบกลับหัว ที่บ่งบอกได้เลยว่าประชากร ที่มีอายุมาก หรือว่าประชากรในวัยทำงานนั้น มีจำนวนมากนั้นเอง

 แต่ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่า ประชากรในวัยเด็กนั้น มีจำนวนที่ลดน้อยลงมากกว่าเดิมดังนั้นเมื่อมีประชากรในวัยเด็ก ที่ลดน้อยลงก็ไม่สามารถ ที่จะทดแทนประชากรที่ กำลังหมดวัยในการทำงานนั่นเอง โดยกระแสของการ ที่จะลดจำนวนประชากร ลดจำนวนบุตร จากการที่แต่งงานแล้วไม่มีลูก จึงมีมากยิ่งขึ้นหรือลดจำนวนบุตร จากที่วางแผนมีจำนวน 2 ถึง 3 คน ก็อาจจะลดจำนวนบุตร เหลือแค่เพียง 1 คนนั่นเอง ซึ่งภาวะนี้นั้นไม่ได้เกิดแต่เฉพาะ ในต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว

ในประเทศไทยของเราในปัจจุบัน นี้ยิ่งมีสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี เศรษฐกิจที่ติดเครื่องจากภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายของ โควิด – 19 ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ คนมีรายได้ลดลง จึงชะลอการมีลูก บุคลากรทางการแพทย์ หลายคนกล่าวว่าตอนนี้คนไม่ค่อยมีลูก ทำให้รายได้ของหมอสูตินารี ลดลงเลยด้วยซ้ำ   ก็สืบเนื่องมาจากหลายต่อหลายคน ประสบปัญหาในเรื่องของ ปัญหาทางด้านการเงิน จึงเป็นสาเหตุหลักทำให้ในปัจจุบัน มีการชะลอการมีลูกลง หรือไม่อยากมีลูกมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ดังนั้นลองมาดูเหตุผล กันดีกว่าว่าทำไมในปัจจุบันนี้ คนไม่นิยมในการที่จะมีลูกมาก แบบในอดีตอีกต่อไป ทั้งๆที่รัฐบาลจะพยายาม ทำโครงการรณรงค์ให้คนไทย มีลูกมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเปรียบเทียบ อัตราการเกิดในปัจจุบัน จะเห็นได้เลยว่ารถน้อยลง แบบน่าใจหายแต่อย่างไรก็ตาม คนก็ยังไม่เพิ่มประชากร โดยการมีลูกแบบในอดีต ส่งผลต่อในทำให้ในปัจจุบันนี้ คลินิกในการที่จะรับแก้ปัญหา ในการมีลูกยากไม่ว่าจะเป็นการทำกิ๊ฟ หรือการทำเด็กหลอดแก้วนั้น ประสบปัญหามีคนมาใช้บริการน้อย ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นลองมาดูเหตุผลว่าทำไม คนไทยเราจึงไม่อยากมีลูก หรือชะลอการมีลูก หรือลดจำนวนบุตรให้น้อยลง มากกว่าเดิม

1. หลายคนแต่งงานแล้ว หย่าร้างกันเป็นจำนวนมาก การมีลูกอาจจะทำให้เด็กมีปัญหา หากพ่อแม่ หย่าร้างกัน

2. หลายคนอยากแต่งงาน อยากหาคู่ชีวิตที่ดีและเหมาะสม แต่หายากจึงเลือกไม่แต่งงาน

3. คนไทยแต่งงานอายุมากยิ่งขึ้น เมื่อมีอายุมากยิ่งขึ้น ศักยภาพในการเลี้ยงลูกนั้น ก็จะลดน้อยลงไปมากกว่าเดิม

4. เศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้ไม่อยากมีลูก เพราะขนาดว่าเลี้ยงดูตนเองยังเลี้ยงดูไม่รอด หากเพิ่มภาระโดยการมีลูกขึ้นมาอีก ก็จะทำให้ประสบปัญหา ในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

5. เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผู้หญิงถูกกำหนดให้มีหน้าที่ ในการเลี้ยงลูกและทำงานบ้าน อีกทั้งทำงานไปด้วย จึงทำให้ไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลา ได้

6. นโยบายของภาครัฐ ไม่ได้ส่งเสริมให้หลายต่อหลายคน อยากมีลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การลาเลี้ยงดูบุตร ซึ่งสามารถเรือเลี้ยงดู ได้แค่เพียง 90 วัน หรือหากเป็นสิทธิ์ประกันสังคม บางทีก็สามารถเลี้ยงดู ได้เพียงไม่กี่วัน หรือหากอยากจะลาเลี้ยงดูต่อ ก็จะไม่ได้รับเงินเดือน จึงทำให้หลายต่อหลายคน ไม่อยากจะมีลูกหรือแม้แต่ผู้ชาย ก็ไม่สามารถที่จะลาเลี้ยงดูบุตร หลังคลอดได้ สิทธิ์สูงสุดในการที่จะลาเลี้ยงดูนั้น มีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูได้แค่เพียง 15 วันเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นเวลาที่น้อย เป็นอย่างมาก

7. ค่านิยมในการที่จะมีลูก เปลี่ยนแปลงไป หลายต่อหลายคนในอดีต มีความค่านิยมที่อยาก ที่จะมีลูก เพื่อหวังพึ่งพา ในยามชรานั้นเปลี่ยนแปลงไป เพราะในปัจจุบันนี้การมีลูก เพื่อหวังพึ่งพานั้นไม่มีอีกต่อไป โดยคาดหวังในการ ที่จะพึ่งพาตนเองมากกว่า ดังนั้นเป้าหมายในการมีลูก จึงเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ การตั้งเป้าหมาย ในการมีลูกนั้นไม่เหมือนเดิม

8. ภาระค่าใช้จ่ายที่มาก แน่นอนว่าการแต่งงานมีลูกแล้ว จะมีจำนวนบุตรที่มี จำนวนหลายๆคนก็จะเพิ่มจำนวนภาระ ของค่าใช้จ่ายที่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นแนวโน้มของการแต่งงาน และอยากมีลูกก็จึง ลดน้อยลงตามภาระของค่าใช้จ่าย ที่มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

9. คนในปัจจุบันนี้ตัดสินใจ ในการที่จะให้ความและทุ่มเท เวลาในการที่จะทำงานมากกว่า ที่จะทุ่มเทความสำคัญ ให้กับครอบครัวดังนั้นหากมีลูก จะทำให้ไม่ทำให้ไม่เกิดความสมดุลย์ ในการใช้ชีวิตจึงตัดสินใจ ในการที่จะมีลูกช้ามากยิ่งขึ้น

10. เรื่องของระดับการศึกษา แน่นอนว่ายิ่งในปัจจุบัน คนมีการศึกษาที่สูงมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ จะมองว่าการเลี้ยงลูกนั้น มีเรื่องของต้นทุนมีค่าใช้จ่าย ที่มีราคาแพงดังนั้นจึงชะลอการมีลูกไปก่อน

จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา จึงทำให้ปัจจุบันนี้คนมีลูกลดน้อยลง ไม่นิยมมีลูกอีกต่อไป แม้จะแต่งงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตาม บางคนแต่งงานกันไป เมื่อปล่อยตามธรรมชาติแล้ว ไม่มีลูกแบบในคนอื่นก็ไม่จำเป็น ที่จะต้องทำเด็กหลอดแก้ว หรือว่าทำกิ๊ฟอีกต่อไป ซึ่งสภาวะการณ์นี้เกิดขึ้น และมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ครอบครัวหลายครอบครัว วางแผนในการมีลูกโดย บางครอบครัวหากต้องการมีลูก ก็ลดจำนวนลงเหลือ แค่เพียงหนึ่งคนเท่านั้น หรือหากไม่มีก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด