ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด

อย่างที่ทราบกันดีว่า โรคแต่ละโรคนั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่โรคแต่ละโรคมักเกิดจากหลายๆ ปัจจัยมารวมกันนั่นเอง ซึ่งบทความนี้เราขอหยิบยกปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมาฝาก โดยปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด

  • ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด : การสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ เพราะประมาณร้อยละ 85-90 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดเกิดจากปัจจัยนี้นั่นเอง โดยควันของบุหรี่ไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยนิโคติน (Nicotine) เป็นสารสกัดจากใบยาสูบและเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไป นิโคตินจะทำให้ร่างกายเสพติดการใช้บุหรี่ และจะเข้าไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ โพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol) เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง แต่เมื่อสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ดวงตาและปอดได้ กลีเซอรีน (Glycerine) เป็นสารที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น แต่มีรสชาติหวานเล็กน้อย องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหารและยา แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย สารแต่งกลิ่นและรส (Flavoring) เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป มีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกาย แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย 
  • ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด : อายุ ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดได้รับการวินิจฉัยเมื่อมีอายุตั้งแต่ 65 ขึ้นไป 
  • ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด : การสัมผัสกับก๊าซเรดอน เรดอนเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นก๊าซเฉื่อย สามารถพบทั่วไปในอากาศ ซึ่งอาจพบสะสมในตัวอาคารบ้านเรือน การสัมผัสก๊าซนี้เป็นสาเหตุหลักในการก่อโรคมะเร็งปอดในผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ที่เป็นตัวการของมะเร็งปอดได้จริงๆ เราก็ขอแนะนำให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน ทั้งนี้ สำหรับมือใหม่ที่มักมีคำถามที่ว่าเลือกบุหรี่ไฟฟ้าแบบไหนดี เราก็ขอตอบเลยว่าเราไม่สามารถชี้แจงได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบไหนดีหรือแบบไหนไม่ดี เพราะทุกประเภทล้วนแล้วแต่มีข้อดีและเสีย ดังนั้น คำถามที่ว่าเลือกบุหรี่ไฟฟ้าแบบไหนดีคนที่ตอบได้ดีที่สุด ก็คือตัวคุณเอง